Jogi környezet
2000. évi XLII. törvény
a vízi közlekedésről
2003. évi LXV. törvény
a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény és az egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
1978. évi 19. törvényerejű rendelet
a Genfben, 1966. február 15-én kelt A belvízi hajók köbözéséről szóló egyezmény kihirdetéséről
237/2002. (XI. 8.) Korm. Rendelet
a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről
139/1992. (X. 15.) Korm. rendelet
a magyar-holland belvízi hajózási Egyezmény kihirdetéséről
168/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet
a magyar-német belvízi hajózási Egyezmény kihirdetéséről
72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
198/2000. (XI. 29.) Korm. Rendelet
az úszólétesítmények lajstromozásáról
30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet
a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről
225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet
a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet
a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet
a hajózási képesítésekről
5/1977. (XII. 3.) KPM rendelet
a hajózási műszaki felügyeleti tevékenységre vonatkozó rendelkezéseknek, valamint a tengeri és a belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásainak kiadásáról
10/1979. (V. 29.) KPM rendelet
a belvízi hajók köbözéséről
2/1982. (II. 22.) KPM rendelet
a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról
1/1984. (I. 17.) KM rendelet
a tengeri hajók köbözéséről
12/1987. (XII. 14.) KM rendelet
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet magyar nemzeti bizottságáról
13/1996. (VI. 28.) BM rendelet
a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról
9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet
a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizete
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet
a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet
a hajózási hatósági eljárások díjairól
34/2001. (X. 12.) KöViM rendelet
a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (MARPOL 1973/1978.) mellékleteinek kihirdetéséről
17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet
a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról
26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet
a hajós és tengerész szolgálati könyvről
27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet
a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről
49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet
a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról
50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről
39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet
a vízi közlekedés rendjéről
1/2004. (I. 5.) GKM rendelet
az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról
2/2004. (I. 5.) GKM rendelet
az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról
225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet
a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről
27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet

a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről
26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a hajós és tengerész szolgálati könyvről
9/2006. (II. 27.) GKM rendele

a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól
29/2003. (V. 8.) GKM rendelet

a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól
2/1982. (II. 22.) KPM rendelet

a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet

a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról