Elindult az uniós Dante projekt munkája


 

x


II. Nemzeti Kerekasztal Konferencia

                                                                        Sajtóközlemény

 

  Budapest, 2018.04.01

 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az SZHSZ  (Személyhajósok Szövetsége) & MBFSZ (Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége) az európai uniós DANTE projekt (DTP 1-455-3-1) keretében megrendezi II. Nemzeti Kerekasztal Konferenciáját. A DANTE projekt elsősorban a Duna és mellékfolyóin jelenlévő adminsztrációs terhek csökkentésére koncentrál.

A kerekasztal beszélgetés első állomása 2017.07.12-én valósult meg, ahol a hatóságok és a privát szektor közösen egy asztalnál tudta megvitatni ezen problémaköröket. A jelenlegi konferencia témája az elmúlt fél év során gyűjtött inputok és panaszok valamint az aktuális tapasztalatok megvitatása, lehetséges megoldása, a korábbi 5 tematikus terület alapján.

Időpont: 2018.04.18 délelőtt 10:00 órától
Helyszín: Budapest, Belgrád rakpart 2. (Mahart Passnave Kikötő fővám tér felőli legelső kis, sárga irodaépület. kattint ide:https://goo.gl/maps/aDwoqteziMK2  
A mellékelt meghívón a rendezvénnyel kapcsolatos további információk is megtalálhatók.

Regisztrálni az alábbi linken van lehetőség, kérjük ezt 04.16-ig tegyék meg számunkra. Kérem kattintson a linkre: Regisztrációs felület

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------
Hajós Kongresszus

                                                                        Sajtóközlemény

 

  Budapest, 2018.01.18

Szövetségünk támogatásával, de az SZHSZ szervezésében az Interreg Dante program keretén belül tartott rendezvényt, melyen több mint 100 a hajózáshoz köthető aktív szakember vett részt. Az előadások érdekesek és informatívak voltak, melyek anyaga online is elérhető az alábbi linkek: www.hajoskongresszus.hu. A rendezvény egy hagyományteremtés szándékával is került megszervezésre, mely célja - nyílt titok - egy olyan fórumot tekinteni az év kezdetén, ahol az aktív hajósok , vállalkozók, külföldön dolgozók, és egyéb hajózáshoz köthető szervezetek a hatóságokat bevonva egy kötetlen véleménycserére as lehetőséget, szinergiába helyezve ezt a DANTE céljaival együtt.

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------

I. Transznacionális Konferencia Budapesten

                                                                        Sajtóközlemény

 

  Budapest, 2017.10.24

A Duna Bizottság épületében tartotta meg Nemzetközi Konferenciáját A DANTE projektben résztvevő 8 különböző országból érkező 16 partner. A konferencia célja az országonként megrendezett nemzeti kerekasztal beszélgetések inputjainak összegzése, összehasonlítása volt, valamint a régiós szinten kirajzolódó problmémák felmérése és összegzése. Kiemelésre került ugyancsak a lentiekben leírt hibabejelentő rendszer használatának fontossága is, hiszen ez az rendszer is.

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------

Elérhető az Online Hibabejelentő rendszer már magyarul is!

                                                                        Sajtóközlemény

 

  Budapest, 2017.10.01

Szeptemberben hivatalosan is elstartolt az online hibabejelentő rendszer, melybe egyszeri regisztráció után bármikor lehet pozitív vagy negatív jelentést feltölteni a Duna és mellékfolyói teljes szakaszára vonatkozóan.

Az ideérkező inputok, bejegyzéseket a megfelelő országokban dolgozó partnerek ellenőrzik, csoportosítják, valamint felveszik a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal a bejegyzések orvoslására.

A felület lehetőséget nyújt arra, hogy az elsőkézből tapasztaló felhasználók, így kapitányok, tulajdonosok, legénység egyből pontos leírással jelezze tapasztalatait, melyeket nyomon tud követni a DANTE csapat és lehetőség szerint orvosolni.
Elérhetősége:
https://www.prodanube.eu/administrativebarriers/

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------


I. Nemzeti Kerekasztal Konferencia beszámoló


Sajtóközlemény

 Budapest, 2017. július 12.
 

Majd 20 fős létszámmal szervezte meg az MBFSZ a kerekasztal beszélgetést, mely a pályázat keretein belül lehetőséget nyújtott arra, hogy mind a privát szektor szereplői, mind a hatósági szervek valamint a non-profit szervek közösen egy asztalhoz ülve vitassák meg a hajózás adminisztrációs terheinek csökkentésére vonatkozó javaslataikat. A félnapos konferencián így számos szerv képviseltette magát mind a személyhajózás mind az áruszállítói szegmens szereplői közül.

 

Az alábbi témák kerültek feldolgozásra:

 

o   Határátlépési szabályzat, adók & vámok

o   Nautikai /Forgalomirányító hatóságok

o   Kikötői hatóságok/ügyintézés

o   Folyami /víziút adminisztrációk

o   Egyéb hatóságok

Az első konferencián felmérésre kerültek a jelenlegi problémák, melyek validálára, lehetséges megoldására ezt követően kerül sor. Ahhoz, hogy a több országból érkező inputok/problémák megfelelően kezelhetőek legyenek a projektben résztvevő partnerek egy közös a Duna menti országok összes nyelvén értelmezhető online hibabejelentp rendszert dolgoznak ki, melynek "kick-off"-ja az ősz folyamán várható.

A konferencia anyaga nyilvános, amennyiben szeretné megtekinteni írjon Nekünk!


Szerző: Dante konzorcium

-------------------------------------------------------------


Magyar partnercsere a DANTE EU-s projektben

 

                                                                        Sajtóközlemény

 


  Budapest, 2017. nyár


Az MBFSZ mellett a másik magyar partner (MAHOSZ) technikai okokból kifolyólag olyan döntésre kényszerült, mellyel partnerségi megállapodást kellett módosítani.
A MAHOSZ lemondott a Dante pályázati munkálatairól, amelyet társszervezete a Személyhajósok Szövetsége (SZHSZ) vett át, és folytat a jövőben.
Sok sikert kívánunk az új partnernek és várjuk a közös munkálatokat.

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------


Az EU-támogatású DANTE projekt indítása Budapesten

 

Sajtóközlemény

 

Bécs és Budapest, 2017. február 17.

 

A mai napon, 2017. február 17-én a Duna Bizottság épületében került megrendezésre a DANTE projekt nyitórendezvénye. A projekt célja a dunai hajózást érintő adminisztratív eljárások és folyamatok fejlesztése. Az esemény az Európai Bizottság (Desireé Oen, a Rajna-Duna Folyósó Koordinátorának tanácsadója, DG MOVE/B1) és a Duna Bizottság (Petar Margic, vezérigazgató) képviselői mellett több mint 60, a dunai hajózás iránt elkötelezett szakértőt és érintettet vonultatott fel.

 

A Pro Danube által életre hívott és koordinált DANTE projekt célja a Duna és hajózható mellékfolyóin jelentkező adminisztratív terhek azonosítása és leküzdése a privát szektor és a felelős hatóságok együttműködésével. A projektpartnerek az akadályokra válaszul adott megfelelő példákkal és iránymutatásokkal kívánnak előállni a hatékony víziközlekedési adminisztráció érdekében. A projekt sikeres végrehajtásának egyik kulcsfontosságú eleme a transznacionális hajózási probléma bejelentő eszköz, mely a víziutat használók tapasztalatait hivatott gyűjteni.

 

„A Dunán és hajózható mellékfolyóin történő áru- és személyszállítás előtti adminisztratív terhek és a kapcsolódó díjak jelentős akadályt formálnak a folyó mint a régió fő közlekedési tengelye hatékony kihasználása előtt. A DANTE, megfelelő koordináció és nemzetközi összehangoltság mellett, kiemelt lépés a legfontosabb adminisztratív terhek azonosítása, enyhítése, illetve megszüntetése érdekében”, mondta Alexandru Capatu, a Pro Danube International elnöke.

 

A víziközlekedést érintő adminisztratív eljárások fejlesztése és a bürokratikus folyamatok és a kapcsolódó díjak csökkentése révén a DANTE célja a szállítási és rakodási műveletek harmonizált szabályozása és egyszerűsített adminisztratív eljárások kialakítása a Pro Danube „Egy folyó – Egy szabályrendszer” koncepciójával összhangban. Mindezek e környezetbarát európai közlekedési infrastruktúra jobb irányítását és menedzsmentjét hivatottak elérni, így csökkentve a vízi szállítást alkalmazó iparági szereplők logisztikai költségeit, illetve fokozva globális versenyképességüket.


 

HÁTTÉR

 

A projektről és az igényekről

A „DANTE – A dunai víziközlekedési adminisztratív eljárások és folyamatok fejlesztése” európai uniós alapokból (ERFA, IPA), a Duna Transznacionális Program keretében támogatott projekt, futamideje 30 hónap (2017. január – 2019. június). A megvalósításért a 10 ország 16 támogatott és 12 stratégiai partneréből (hatóságok, szakértő szervezetek, egyetemek és NGO-k) álló transznacionális konzorcium felelős. A projekt teljes költségvetése 1.982.786,00 Euro, amelyből ERFA támogatás 1.650.134,75 Euro, illetve IPA támogatás 35.233,35 Euro. További információ: www.interreg-danube.eu/dante

 

A DANTE eredményeképpen csökkenhetnek az időveszteségek és a költségek, amelyeket a hatékonytalan adminisztratív normák és folyamatok okoznak, ezzel hátráltatva a dunai szereplőket. Mindezek a hatóságokkal folytatott kölcsönös eszmecserék alapján kialakítandó és bevezetendő víziközlekedési adminisztratív eljárásokkal és folyamatokkal tudnak megvalósulni. A DANTE eredményei erősíteni hivatottak a Dunát és hajózható mellékfolyóit a logisztikai láncukban használó vállalkozások piaci pozícióit, így járulva hozzá a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez a régióban, hatékony igazgatás mellett. Ezek a hasznok együttesen elősegíthetik a víziközlekedésnek a szállítási munkamegosztásban elfoglalt helyének javítását azáltal, hogy a növekvő szállítási igényeket a vízi szállítás mint környezetbarát, alacsony szén-dioxid kibocsátó mód felé terelik.

 

A projekt koordinátora

Pro Danube International – Association for the promotion of transportation on the Danube

Handelskai 265, 1020, Bécs, Ausztria

www.prodanube.eu

 

Kontakt

Ruxandra Florescu

Pro Danube International

Kommunikációs menedzser

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

+43 1 890 66 47 24

 

Jelen dokumentum a Pro Danube International, a Duna Bizottság és a Bolgár-Román Kereskedelmi és Iparkamara közös sajtóanyaga. A dokumentum vagy annak részeinek felhasználása ezen szervezetek engedélyével lehetséges.