DANTE - Európai Uniós Pályázat - Adminisztrációs terhek csökkentése a Dunán és mellékfolyóin

         I


 

 DANTE - The Project has come to a key stage


Az angol nyelvű, a teljes projektet érintő hírlevél az alábbi linken érhető el: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2355

Budapest, 2018.07.01  

-----------------------------------------------------------                                                                       

 

                                                                           I IV. Nemzetközi Kerekasztal konferencia- Beszámoló

                                                                       Sajtóközlemény

 

 Budapest, 2018.06.14

A Pozsonyban megtartott 4th nemzetközi kerekasztal beszélgetés alapvetően 2 részből tevődött össze. Alapvetően bemutatásra kerültek a nemzeti szintű eredmények konszolidált beszámolói az országokban keletkezett inputok mentén. Az országok menti problémák egy körképet adtak a következő lépéshez, az adminisztrációs fejlesztések stratégiájának megalkotásához.

A konferencia második fele a következő lépések ismertetéséről szólt:

-          III. Periódus riportálása

-          - Nemzeti kerekasztal beszélgetések összegzése

-          - Deskop research összegzése

-          - Stratégiai alapok, struktúrák kialakítása

-          - Stratégiai fő pontok megadása az érkezett inputok alapján

-         -  Stratégia kidolgozása


Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------

x

------------------------------------------------------------- 


                                                                            II. Nemzeti Kerekasztal Konferencia - Beszámoló

                                                                       Sajtóközlemény

 

 Budapest, 2018.05.08

A 2018.04.18-án délelőtt tartott konferencián immár második alkalommal ültek össze a dunai víziút felhasználókat képviselő szakemberek mind az áru-, mind a személyszállítás ágazatából. A 24 főből álló szakembergárda hatósági és privátszektor érdekeltjeiből tevődött össze, így újra sikerült „ egy asztalhoz ültetni az tényleges érdekelteket“.  

Ez alkalommal az elmúlt félévben, a projekt keretén belül indított online hibabejelentő rendszerbe érkezett negatív és pozitív bejegyzések kerültek bemutatásra, megvitatásra, valamint megoldási javaslatok kidolgozására. Az 5 témára (vám és határrendészet, navigáció és közlekedés, víziút karbantartás és infrastruktúra, kikötői hatóságok, egyéb hatóságok) összesen már több mint 150 bejegyzés érkezett, melyeket a hazai szervekkel párhuzamosan a Duna menti országok is Hozzánk hasonlóan nemzeti kerekasztal konferenciákon elemeznek.

Következő lépésként az elkészült elemzések összevetésre kerülnek a tavasszal Karlsruhe-ban tartandó transznacionális értekezleten, mely egyik eredményeként az így elkészülő Duna menti országokat összefogó szakmai anyag egy jövőbeni európai uniós stratégiai anyag gerincét fogja képezni. A hazai konferencián elemzett tapasztalatokat tartalmazó anyag természetesen elérhető Szövetségünknél, így amennyiben kíváncsi rá, kérjük írjon Nekünk. 
Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------

x
-------------------------------------------------------------


II. Nemzeti Kerekasztal Konferencia

                                                                       Sajtóközlemény

 

 Budapest, 2018.04.01

 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az SZHSZ  (Személyhajósok Szövetsége) & MBFSZ (Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége) az európai uniós DANTE projekt (DTP 1-455-3-1) keretében megrendezi II. Nemzeti Kerekasztal Konferenciáját. A DANTE projekt elsősorban a Duna és mellékfolyóin jelenlévő adminsztrációs terhek csökkentésére koncentrál.

A kerekasztal beszélgetés első állomása 2017.07.12-én valósult meg, ahol a hatóságok és a privát szektor közösen egy asztalnál tudta megvitatni ezen problémaköröket. A jelenlegi konferencia témája az elmúlt fél év során gyűjtött inputok és panaszok valamint az aktuális tapasztalatok megvitatása, lehetséges megoldása, a korábbi 5 tematikus terület alapján.

Időpont: 2018.04.18 délelőtt 10:00 órától
Helyszín: Budapest, Belgrád rakpart 2. (Mahart Passnave Kikötő fővám tér felőli legelső kis, sárga irodaépület. kattint ide:https://goo.gl/maps/aDwoqteziMK2  
A mellékelt meghívón a rendezvénnyel kapcsolatos további információk is megtalálhatók.

Regisztrálni az alábbi linken van lehetőség, kérjük ezt 04.16-ig tegyék meg számunkra. Kérem kattintson a linkre: Regisztrációs felület

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------
Hajós Kongresszus

                                                                       Sajtóközlemény

 

 Budapest, 2018.01.18

Szövetségünk támogatásával, de az SZHSZ szervezésében az Interreg Dante program keretén belül tartott rendezvényt, melyen több mint 100 a hajózáshoz köthető aktív szakember vett részt. Az előadások érdekesek és informatívak voltak, melyek anyaga online is elérhető az alábbi linkek: www.hajoskongresszus.hu. A rendezvény egy hagyományteremtés szándékával is került megszervezésre, mely célja - nyílt titok - egy olyan fórumot tekinteni az év kezdetén, ahol az aktív hajósok , vállalkozók, külföldön dolgozók, és egyéb hajózáshoz köthető szervezetek a hatóságokat bevonva egy kötetlen véleménycserére as lehetőséget, szinergiába helyezve ezt a DANTE céljaival együtt.

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------

I. Transznacionális Konferencia Budapesten

                                                                       Sajtóközlemény

 

 Budapest, 2017.10.24

A Duna Bizottság épületében tartotta meg Nemzetközi Konferenciáját A DANTE projektben résztvevő 8 különböző országból érkező 16 partner. A konferencia célja az országonként megrendezett nemzeti kerekasztal beszélgetések inputjainak összegzése, összehasonlítása volt, valamint a régiós szinten kirajzolódó problmémák felmérése és összegzése. Kiemelésre került ugyancsak a lentiekben leírt hibabejelentő rendszer használatának fontossága is, hiszen ez az rendszer is.

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------

Elérhető az Online Hibabejelentő rendszer már magyarul is!

                                                                       Sajtóközlemény

 

 Budapest, 2017.10.01

Szeptemberben hivatalosan is elstartolt az online hibabejelentő rendszer, melybe egyszeri regisztráció után bármikor lehet pozitív vagy negatív jelentést feltölteni a Duna és mellékfolyói teljes szakaszára vonatkozóan.

Az ideérkező inputok, bejegyzéseket a megfelelő országokban dolgozó partnerek ellenőrzik, csoportosítják, valamint felveszik a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal a bejegyzések orvoslására.

A felület lehetőséget nyújt arra, hogy az elsőkézből tapasztaló felhasználók, így kapitányok, tulajdonosok, legénység egyből pontos leírással jelezze tapasztalatait, melyeket nyomon tud követni a DANTE csapat és lehetőség szerint orvosolni.
Elérhetősége:
https://www.prodanube.eu/administrativebarriers/

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------


I. Nemzeti Kerekasztal Konferencia beszámoló


Sajtóközlemény

 Budapest, 2017. július 12.
 

Majd 20 fős létszámmal szervezte meg az MBFSZ a kerekasztal beszélgetést, mely a pályázat keretein belüllehetőséget nyújtott arra, hogy mind a privát szektor szereplői, mind ahatósági szervek valamint a non-profit szervek közösen egy asztalhoz ülve vitassák meg a hajózás adminisztrációs terheinek csökkentésére vonatkozó javaslataikat. A félnapos konferencián így számos szerv képviseltette magát mind a személyhajózás mind az áruszállítói szegmens szereplői közül.

 

Az alábbi témák kerültek feldolgozásra:

 

o  Határátlépési szabályzat, adók& vámok

o  Nautikai /Forgalomirányítóhatóságok

o  Kikötői hatóságok/ügyintézés

o  Folyami /víziút adminisztrációk

o   Egyéb hatóságok

Azelső konferencián felmérésre kerültek a jelenlegi problémák, melyek validálára, lehetséges megoldására ezt követően kerül sor. Ahhoz, hogy atöbb országból érkező inputok/problémák megfelelően kezelhetőek legyenek a projektben résztvevő partnerek egy közös a Duna menti országok összes nyelvén értelmezhető online hibabejelentp rendszert dolgoznak ki, melynek "kick-off"-ja az ősz folyamán várható.

A konferencia anyaga nyilvános, amennyiben szeretné megtekinteni írjon Nekünk!


Szerző: Dante konzorcium

-------------------------------------------------------------


Magyar partnercsere a DANTE EU-s projektben

 

                                                                       Sajtóközlemény

 


 Budapest, 2017. nyár


Az MBFSZ mellett a másik magyar partner (MAHOSZ) technikai okokból kifolyólag olyan döntésre kényszerült, mellyel partnerségi megállapodást kellett módosítani.
A MAHOSZ lemondott a Dante pályázati munkálatairól, amelyet társszervezete a Személyhajósok Szövetsége (SZHSZ) vett át, és folytat a jövőben.
Sok sikert kívánunk az új partnernek és várjuk a közös munkálatokat.

Szerző: Dante Konzorcium

-------------------------------------------------------------


AzEU-támogatású DANTE projekt indítása Budapesten

 

Sajtóközlemény

 

Bécs és Budapest, 2017. február 17.

 

A mai napon, 2017. február 17-én aDuna Bizottság épületében került megrendezésre a DANTE projektnyitórendezvénye. A projekt célja a dunai hajózást érintő adminisztratíveljárások és folyamatok fejlesztése. Az esemény az Európai Bizottság (DesireéOen, a Rajna-Duna Folyósó Koordinátorának tanácsadója, DG MOVE/B1) és a DunaBizottság (Petar Margic, vezérigazgató) képviselői mellett több mint 60, adunai hajózás iránt elkötelezett szakértőt és érintettet vonultatott fel.

 

A Pro Danube által életre hívott és koordinált DANTE projekt célja a Dunaés hajózható mellékfolyóin jelentkező adminisztratív terhek azonosítása ésleküzdése a privát szektor és a felelős hatóságok együttműködésével. Aprojektpartnerek az akadályokra válaszul adott megfelelő példákkal ésiránymutatásokkal kívánnak előállni a hatékony víziközlekedési adminisztrációérdekében. A projekt sikeres végrehajtásának egyik kulcsfontosságú eleme atransznacionális hajózási probléma bejelentő eszköz, mely a víziutat használóktapasztalatait hivatott gyűjteni.

 

„A Dunán és hajózhatómellékfolyóin történő áru- és személyszállítás előtti adminisztratív terhek ésa kapcsolódó díjak jelentős akadályt formálnak a folyó mint a régió főközlekedési tengelye hatékony kihasználása előtt. A DANTE, megfelelőkoordináció és nemzetközi összehangoltság mellett, kiemelt lépés a legfontosabbadminisztratív terhek azonosítása, enyhítése, illetve megszüntetése érdekében”,mondta Alexandru Capatu, a Pro Danube International elnöke.

 

A víziközlekedést érintőadminisztratív eljárások fejlesztése és a bürokratikus folyamatok és akapcsolódó díjak csökkentése révén a DANTE célja a szállítási és rakodásiműveletek harmonizált szabályozása és egyszerűsített adminisztratív eljárásokkialakítása a Pro Danube „Egy folyó – Egy szabályrendszer” koncepciójávalösszhangban. Mindezek e környezetbarát európai közlekedési infrastruktúra jobbirányítását és menedzsmentjét hivatottak elérni, így csökkentve a víziszállítást alkalmazó iparági szereplők logisztikai költségeit, illetve fokozvaglobális versenyképességüket.


 

HÁTTÉR

 

Aprojektről és az igényekről

A „DANTE – A dunai víziközlekedési adminisztratív eljárások és folyamatokfejlesztése” európai uniós alapokból (ERFA, IPA), a Duna TransznacionálisProgram keretében támogatott projekt, futamideje 30 hónap (2017. január – 2019.június). A megvalósításért a 10 ország 16 támogatott és 12 stratégiai partneréből(hatóságok, szakértő szervezetek, egyetemek és NGO-k) álló transznacionáliskonzorcium felelős. A projekt teljes költségvetése 1.982.786,00 Euro, amelyből ERFAtámogatás 1.650.134,75 Euro, illetve IPA támogatás 35.233,35 Euro. Továbbiinformáció: www.interreg-danube.eu/dante

 

A DANTE eredményeképpen csökkenhetnek az időveszteségek és a költségek,amelyeket a hatékonytalan adminisztratív normák és folyamatok okoznak, ezzelhátráltatva a dunai szereplőket. Mindezek a hatóságokkal folytatott kölcsönöseszmecserék alapján kialakítandó és bevezetendő víziközlekedési adminisztratíveljárásokkal és folyamatokkal tudnak megvalósulni. A DANTE eredményei erősítenihivatottak a Dunát és hajózható mellékfolyóit a logisztikai láncukban használóvállalkozások piaci pozícióit, így járulva hozzá a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtésheza régióban, hatékony igazgatás mellett. Ezek a hasznok együttesen elősegíthetika víziközlekedésnek a szállítási munkamegosztásban elfoglalt helyének javításátazáltal, hogy a növekvő szállítási igényeket a vízi szállítás mintkörnyezetbarát, alacsony szén-dioxid kibocsátó mód felé terelik.

 

A projektkoordinátora

Pro Danube International – Association for the promotion of transportationon the Danube

Handelskai 265, 1020, Bécs, Ausztria

www.prodanube.eu

 

Kontakt

Ruxandra Florescu

Pro Danube International

Kommunikációs menedzser

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

+43 1 890 66 47 24

 

Jelen dokumentum a Pro Danube International,a Duna Bizottság és a Bolgár-Román Kereskedelmi és Iparkamara közössajtóanyaga. A dokumentum vagy annak részeinek felhasználása ezen szervezetekengedélyével lehetséges.