Projektek

Az EU-támogatású DANTE projekt

Sajtóközlemény
Bécs és Budapest, 2017. február 17.

2017. február 17-én a Duna Bizottság épületében került megrendezésre a DANTE projekt nyitórendezvénye. A projekt célja a dunai hajózást érintő adminisztratív eljárások és folyamatok fejlesztése. Az esemény az Európai Bizottság (Desireé Oen, a Rajna-Duna Folyósó Koordinátorának tanácsadója, DG MOVE/B1) és a Duna Bizottság (Petar Margic, vezérigazgató) képviselői mellett több mint 60, a dunai hajózás iránt elkötelezett szakértőt és érintettet vonultatott fel.

A Pro Danube által életre hívott és koordinált DANTE projekt célja a Duna és hajózható mellékfolyóin jelentkező adminisztratív terhek azonosítása és leküzdése a privát szektor és a felelős hatóságok együttműködésével. A projektpartnerek az akadályokra válaszul adott megfelelő példákkal és iránymutatásokkal kívánnak előállni a hatékony víziközlekedési adminisztráció érdekében. A projekt sikeres végrehajtásának egyik kulcsfontosságú eleme a transznacionális hajózási probléma bejelentő eszköz, mely a víziutat használók tapasztalatait hivatott gyűjteni.

„A Dunán és hajózható mellékfolyóin történő áru- és személyszállítás előtti adminisztratív terhek és a kapcsolódó díjak jelentős akadályt formálnak a folyó mint a régió fő közlekedési tengelye hatékony kihasználása előtt. A DANTE, megfelelő koordináció és nemzetközi összehangoltság mellett, kiemelt lépés a legfontosabb adminisztratív terhek azonosítása, enyhítése, illetve megszüntetése érdekében”, mondta Alexandru Capatu, a Pro Danube International elnöke.

A víziközlekedést érintő adminisztratív eljárások fejlesztése és a bürokratikus folyamatok és a kapcsolódó díjak csökkentése révén a DANTE célja a szállítási és rakodási műveletek harmonizált szabályozása és egyszerűsített adminisztratív eljárások kialakítása a Pro Danube „Egy folyó – Egy szabályrendszer” koncepciójával összhangban. Mindezek e környezetbarát európai közlekedési infrastruktúra jobb irányítását és menedzsmentjét hivatottak elérni, így csökkentve a vízi szállítást alkalmazó iparági szereplők logisztikai költségeit, illetve fokozva globális versenyképességüket.

HÁTTÉR

A projektről és az igényekről

A „DANTE – A dunai víziközlekedési adminisztratív eljárások és folyamatok fejlesztése” európai uniós alapokból (ERFA, IPA), a Duna Transznacionális Program keretében támogatott projekt, futamideje 30 hónap (2017. január – 2019. június). A megvalósításért a 10 ország 16 támogatott és 12 stratégiai partneréből (hatóságok, szakértő szervezetek, egyetemek és NGO-k) álló transznacionális konzorcium felelős. A projekt teljes költségvetése 1.982.786,00 Euro, amelyből ERFA támogatás 1.650.134,75 Euro, illetve IPA támogatás 35.233,35 Euro. További információ: www.interreg-danube.eu/dante

A DANTE eredményeképpen csökkenhetnek az időveszteségek és a költségek, amelyeket a hatékonytalan adminisztratív normák és folyamatok okoznak, ezzel hátráltatva a dunai szereplőket. Mindezek a hatóságokkal folytatott kölcsönös eszmecserék alapján kialakítandó és bevezetendő víziközlekedési adminisztratív eljárásokkal és folyamatokkal tudnak megvalósulni. A DANTE eredményei erősíteni hivatottak a Dunát és hajózható mellékfolyóit a logisztikai láncukban használó vállalkozások piaci pozícióit, így járulva hozzá a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez a régióban, hatékony igazgatás mellett. Ezek a hasznok együttesen elősegíthetik a víziközlekedésnek a szállítási munkamegosztásban elfoglalt helyének javítását azáltal, hogy a növekvő szállítási igényeket a vízi szállítás mint környezetbarát, alacsony szén-dioxid kibocsátó mód felé terelik.

A projekt koordinátora

Pro Danube International – Association for the promotion of transportation on the Danube
Handelskai 265, 1020, Bécs, Ausztria
www.prodanube.eu

Kontakt

Ruxandra Florescu
Pro Danube International
Kommunikációs menedzser
florescu@prodanube.eu
+43 1 890 66 47 24

Jelen dokumentum a Pro Danube International, a Duna Bizottság és a Bolgár-Román Kereskedelmi és Iparkamara közös sajtóanyaga. A dokumentum vagy annak részeinek felhasználása ezen szervezetek engedélyével lehetséges.

Bemutatkozás

A Szövetség célja, hogy képviselje a magyar belvízi fuvarozók érdekeit a belvízi fuvarozási tevékenységhez kapcsolódó területeken.

Tovább »

Történet

A Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségét 1993-ban alapította akkor még „Belvízi Fuvarozók Szövetsége” néven 5 hajózásban érdekelt jogi és 6 magánszemély.

Tovább »

Kapcsolat

Név: Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége

Cím: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.

E-mail: mbfsz@mbfsz.hu

Tel: +36 30 990 5795

Tovább »